Nasza oferta

NASZA OFERTA

Prowadzimy kompleksową obsługę księgowo – podatkowo – kadrową przedsiębiorców, tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wszelkiego rodzaju spółek, zarówno spółek cywilnych jak również spółek działających na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

W ramach rozliczeń oferujemy również pełną obsługę pracowników oraz zleceniobiorców. Oferujemy kompleksowe rozliczenia płacowo - kadrowo - podatkowe takie jak:

Sporządzanie zeznań
Sporządzanie zeznań
Przygotowanie wniosków oraz składanie deklaracji rozliczeniowych dla pracowników objętych systemem PEFRON.
Pełna Księgowość
Pełna Księgowość
Pełna księgowość spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych na podstawie przepisów o rachunkowości do prowadzenia Ksiąg Handlowych.
Księgi Podatkowe
Księgi Podatkowe
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
Obsługa Kadrowa
Obsługa Kadrowa
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz osób wykonujących pracę na umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Ryczałt i Karta podatkowa
Ryczałt i Karta podatkowa
Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od przychodów ewidencjonowanych.
Sporządzanie zeznań
Sporządzanie zeznań
Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prawa handlowego.

Nowym firmom zapewniamy pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej.

Oferujemy także wsparcie w procesie pozyskania finansowania w postaci kredytu, leasingu, dotacji, itp. W razie potrzeby świadczymy również inne usługi pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym: sporządzanie analiz, zestawień, prognoz finansowych, biznes planów, itp. 

Posiadamy długoletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu działów księgowo – podatkowych dużych firm, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, które mogą Państwo wykorzystać w momencie ekspansji i rozwoju na nowe rynki.

nasze ceny

Ceny naszych usług zależą przede wszystkim od ilości dokumentów księgowych w każdym miesiącu obsługi.

  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zaczynamy od kwoty 200zł
  • Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych zaczynamy od kwoty 600zł

Niemniej jednak na cenę naszej usługi wpływa jeszcze wiele czynników, dlatego prosimy o kontakt w celu otrzymania oferty indywidualnej, dostosowanej do specyfiki Państwa działalności oraz oczekiwań.

USŁUGI POKREWNE

Proponujemy Państwu także usługi pokrewne, takie jak:

  • Rejestracja spółek
  • Audyty systemów księgowych
  • Sporządzanie biznes planów
  • Sporządzanie wniosków kredytowych
  • Sporządzanie polityki rachunkowości
  • Sporządzanie zakładowego planu kont
  • Sporządzanie regulaminu pracy
  • Sporządzanie regulaminu wynagradzania

W celu indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.