Sporządzanie zeznań

Przygotowanie wniosków oraz składanie deklaracji rozliczeniowych dla pracowników objętych systemem PEFRON.

Read more
Pełna Księgowość

Pełna księgowość spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązanych na podstawie przepisów o rachunkowości do prowadzenia Ksiąg

Read more
Księgi Podatkowe

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Read more
Obsługa Kadrowa

Obsługa kadrowo – płacowa pracowników oraz osób wykonujących pracę na umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Read more
Ryczałt i Karta podatkowa

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od przychodów ewidencjonowanych.

Read more
Sporządzanie zeznań

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prawa handlowego.

Read more